Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 41.5 μg/m³
PM₂.₅: 15.4 μg/m³
O₃: 97.8 μg/m³
NO: 3.4 μg/m³
NO₂: 12.5 μg/m³
NOx: 17.7 μg/m³
SO₂: 1.3 μg/m³
CO: 298.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/08/2020 16:00
2

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 20.9 μg/m³
PM₂.₅: 5.2 μg/m³
O₃: 100.4 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 2.2 μg/m³
NOx: 3.1 μg/m³
SO₂: 0.0 μg/m³
CO: 330.7 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/08/2020 16:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 46.0 μg/m³
PM₂.₅: 14.2 μg/m³
O₃: 112.8 μg/m³
NO: 1.9 μg/m³
NO₂: 5.2 μg/m³
NOx: 8.1 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/08/2020 16:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 81.3 μg/m³
NO: 5.1 μg/m³
NO₂: 11.9 μg/m³
NOx: 19.7 μg/m³
SO₂: 2.9 μg/m³
CO: 151.3 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/08/2020 16:00
2

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 17.8 μg/m³
PM₂.₅: 7.7 μg/m³
O₃: 116.4 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 2.8 μg/m³
NOx: 3.4 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
CO: 235.8 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/08/2020 16:00
2

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 46.0 μg/m³
PM₂.₅: 14.2 μg/m³
O₃: 112.8 μg/m³
NO: 1.9 μg/m³
NO₂: 5.2 μg/m³
NOx: 8.1 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/08/2020 16:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 81.3 μg/m³
NO: 5.1 μg/m³
NO₂: 11.9 μg/m³
NOx: 19.7 μg/m³
SO₂: 2.9 μg/m³
CO: 151.3 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/08/2020 16:00
2

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 49.4 μg/m³
PM₂.₅: 16.7 μg/m³
O₃: 103.3 μg/m³
NO: 1.8 μg/m³
NO₂: 9.2 μg/m³
NOx: 12.0 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 289.5 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/08/2020 16:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 43.1 μg/m³
O₃: 83.4 μg/m³
NO: 2.0 μg/m³
NO₂: 10.2 μg/m³
NOx: 13.3 μg/m³
SO₂: 0.1 μg/m³
CO: 329.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/08/2020 16:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 24.4 μg/m³
PM₂.₅: 12.5 μg/m³
O₃: 104.3 μg/m³
NO: 7.9 μg/m³
NO₂: 32.0 μg/m³
NOx: 44.1 μg/m³
SO₂: 0.0 μg/m³
CO: 246.7 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/08/2020 16:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 116.5 μg/m³
NO: 2.6 μg/m³
NO₂: 13.2 μg/m³
NOx: 17.2 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
CO: 213.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/08/2020 16:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 24.4 μg/m³
PM₂.₅: 12.5 μg/m³
O₃: 104.3 μg/m³
NO: 7.9 μg/m³
NO₂: 32.0 μg/m³
NOx: 44.1 μg/m³
SO₂: 0.0 μg/m³
CO: 246.7 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/08/2020 16:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 116.5 μg/m³
NO: 2.6 μg/m³
NO₂: 13.2 μg/m³
NOx: 17.2 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
CO: 213.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/08/2020 16:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 24.4 μg/m³
PM₂.₅: 12.5 μg/m³
O₃: 104.3 μg/m³
NO: 7.9 μg/m³
NO₂: 32.0 μg/m³
NOx: 44.1 μg/m³
SO₂: 0.0 μg/m³
CO: 246.7 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/08/2020 16:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 116.5 μg/m³
NO: 2.6 μg/m³
NO₂: 13.2 μg/m³
NOx: 17.2 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
CO: 213.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/08/2020 16:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 43.1 μg/m³
O₃: 83.4 μg/m³
NO: 2.0 μg/m³
NO₂: 10.2 μg/m³
NOx: 13.3 μg/m³
SO₂: 0.1 μg/m³
CO: 329.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/08/2020 16:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 49.4 μg/m³
PM₂.₅: 16.7 μg/m³
O₃: 103.3 μg/m³
NO: 1.8 μg/m³
NO₂: 9.2 μg/m³
NOx: 12.0 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 289.5 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/08/2020 16:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 20.9 μg/m³
PM₂.₅: 5.2 μg/m³
O₃: 100.4 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 2.2 μg/m³
NOx: 3.1 μg/m³
SO₂: 0.0 μg/m³
CO: 330.7 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/08/2020 16:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 17.8 μg/m³
PM₂.₅: 7.7 μg/m³
O₃: 116.4 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 2.8 μg/m³
NOx: 3.4 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
CO: 235.8 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/08/2020 16:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 46.0 μg/m³
PM₂.₅: 14.2 μg/m³
O₃: 112.8 μg/m³
NO: 1.9 μg/m³
NO₂: 5.2 μg/m³
NOx: 8.1 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/08/2020 16:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 81.3 μg/m³
NO: 5.1 μg/m³
NO₂: 11.9 μg/m³
NOx: 19.7 μg/m³
SO₂: 2.9 μg/m³
CO: 151.3 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/08/2020 16:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 41.5 μg/m³
PM₂.₅: 15.4 μg/m³
O₃: 97.8 μg/m³
NO: 3.4 μg/m³
NO₂: 12.5 μg/m³
NOx: 17.7 μg/m³
SO₂: 1.3 μg/m³
CO: 298.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 05/08/2020 16:00