Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 39.2 μg/m³
PM₂.₅: 8.6 μg/m³
O₃: 43.7 μg/m³
NO: 17.6 μg/m³
NO₂: 51.9 μg/m³
NOx: 78.9 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 615.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/02/2020 20:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 24.1 μg/m³
PM₂.₅: 12.9 μg/m³
O₃: 66.5 μg/m³
NO: 8.2 μg/m³
NO₂: 33.6 μg/m³
NOx: 46.1 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 611.1 μg/m³
C₆H₆: 0.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/02/2020 20:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 25.3 μg/m³
PM₂.₅: 5.5 μg/m³
O₃: 84.1 μg/m³
NO: 1.9 μg/m³
NO₂: 16.3 μg/m³
NOx: 19.2 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/02/2020 20:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 78.3 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 10.5 μg/m³
NOx: 12.8 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 181.6 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/02/2020 20:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 3.4 μg/m³
PM₂.₅: 2.6 μg/m³
O₃: 93.4 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 2.5 μg/m³
NOx: 2.5 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 151.8 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/02/2020 20:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 25.3 μg/m³
PM₂.₅: 5.5 μg/m³
O₃: 84.1 μg/m³
NO: 1.9 μg/m³
NO₂: 16.3 μg/m³
NOx: 19.2 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/02/2020 20:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 78.3 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 10.5 μg/m³
NOx: 12.8 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 181.6 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/02/2020 20:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 13.7 μg/m³
PM₂.₅: 3.3 μg/m³
O₃: 54.8 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 25.4 μg/m³
NOx: 26.7 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 307.7 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/02/2020 20:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 33.8 μg/m³
O₃: 24.1 μg/m³
NO: 10.9 μg/m³
NO₂: 67.1 μg/m³
NOx: 83.8 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 492.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/02/2020 20:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 45.5 μg/m³
PM₂.₅: 17.5 μg/m³
O₃: 25.6 μg/m³
NO: 23.3 μg/m³
NO₂: 55.6 μg/m³
NOx: 91.4 μg/m³
SO₂: 2.9 μg/m³
CO: 739.4 μg/m³
C₆H₆: 2.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/02/2020 20:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 15.1 μg/m³
NO: 24.9 μg/m³
NO₂: 74.3 μg/m³
NOx: 112.6 μg/m³
SO₂: 3.6 μg/m³
CO: 948.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/02/2020 20:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 45.5 μg/m³
PM₂.₅: 17.5 μg/m³
O₃: 25.6 μg/m³
NO: 23.3 μg/m³
NO₂: 55.6 μg/m³
NOx: 91.4 μg/m³
SO₂: 2.9 μg/m³
CO: 739.4 μg/m³
C₆H₆: 2.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/02/2020 20:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 15.1 μg/m³
NO: 24.9 μg/m³
NO₂: 74.3 μg/m³
NOx: 112.6 μg/m³
SO₂: 3.6 μg/m³
CO: 948.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/02/2020 20:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 45.5 μg/m³
PM₂.₅: 17.5 μg/m³
O₃: 25.6 μg/m³
NO: 23.3 μg/m³
NO₂: 55.6 μg/m³
NOx: 91.4 μg/m³
SO₂: 2.9 μg/m³
CO: 739.4 μg/m³
C₆H₆: 2.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/02/2020 20:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 15.1 μg/m³
NO: 24.9 μg/m³
NO₂: 74.3 μg/m³
NOx: 112.6 μg/m³
SO₂: 3.6 μg/m³
CO: 948.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/02/2020 20:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 33.8 μg/m³
O₃: 24.1 μg/m³
NO: 10.9 μg/m³
NO₂: 67.1 μg/m³
NOx: 83.8 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 492.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/02/2020 20:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 13.7 μg/m³
PM₂.₅: 3.3 μg/m³
O₃: 54.8 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 25.4 μg/m³
NOx: 26.7 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 307.7 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/02/2020 20:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 24.1 μg/m³
PM₂.₅: 12.9 μg/m³
O₃: 66.5 μg/m³
NO: 8.2 μg/m³
NO₂: 33.6 μg/m³
NOx: 46.1 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 611.1 μg/m³
C₆H₆: 0.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/02/2020 20:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 3.4 μg/m³
PM₂.₅: 2.6 μg/m³
O₃: 93.4 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 2.5 μg/m³
NOx: 2.5 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 151.8 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/02/2020 20:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 25.3 μg/m³
PM₂.₅: 5.5 μg/m³
O₃: 84.1 μg/m³
NO: 1.9 μg/m³
NO₂: 16.3 μg/m³
NOx: 19.2 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/02/2020 20:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 78.3 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 10.5 μg/m³
NOx: 12.8 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 181.6 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/02/2020 20:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 39.2 μg/m³
PM₂.₅: 8.6 μg/m³
O₃: 43.7 μg/m³
NO: 17.6 μg/m³
NO₂: 51.9 μg/m³
NOx: 78.9 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 615.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/02/2020 20:00